ВНИМАНИЕ!
Това е само информационна система. Възможно е допускането на технически грешки. При съмнение потърсете класния ръководител!
Клас:
Паралелка:
Идентификационен номер:
 
Моля, изберете Клас от менюто и въведете Идентификационен номер (паролата дадена Ви от класния ръководител) след това, натиснете бутона Търси

bs200lz@abv.bg